Plantenbakken in Blekerslaan en Schoolstraat

Vanaf het eerste kwartaal van 2016 wordt de Schoolstraat herstraat. Tegelijkertijd wordt de groenvoorziening aangebracht. De gemeente wil de bewoners van de Schoolstraat, de Blekerslaan en omgeving graag informeren en betrekken bij de plannen voor de groenvoorziening. Daarom organiseert de gemeente een inloopavond op woensdagavond 9 december van 19:00 tot 20:00 uur in het oude raadhuis, Laan Hofrust 4.

Een prettige leefomgeving wordt mede bepaald door de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Belangrijk hierbij is de keuze voor de groenvoorziening, het onderhoud en vooral de betrokkenheid van de bewoners. Leidingen en kabels onder de grond maken het hier onmogelijk om in de grond bomen te planten. De gemeente is van mening dat vijf stijlvolle boombakken een goed alternatief zijn. Voor de invulling van de bakken presenteert de gemeente op de inloopavond enkele voorstellen.

Er is de gemeente veel aan gelegen om zo veel mogelijk bewoners tegemoet te komen aan hun wensen. Tijdens de inloopavond is er volop gelegenheid om de voorkeuren en de meningen uit de buurt te horen. Voor vragen kunt u mailen naar stadsbeheer@rijswijk.nl