Nieuw woonwagencentrum, dat voldoet aan huidige eisen

Wethouder Ronald van der Meij verzorgt Donderdag 3 december om 15.30 uur de officiële oplevering van De Molenhof. De Molenhof is vernieuwd. Samen met bewoners en bij het project betrokken partijen wordt de oplevering gevierd. De ontvangst is om 15.00 uur. Rond 15.30 uur houdt wethouder Van der Meij een toespraak, evenals Vidomes. In de jaren tachtig is het woonwagencentrum Molenhof aangelegd op basis van het toen geldende beleid van de overheid. Het centrum had dertien standplaatsen. In de loop van de tijd is het aantal standplaatsen vergroot naar vijftien, maar het aantal woonwagens werd veel groter. Naast en tussen de standplaatsen zijn woonwagens en caravans op Molenhof bijgeplaatst. Ook zijn diverse bijgebouwen en overkappingen gebouwd. De meest recente wagen op Molenhof stamt uit 1997. In de cultuur van Sinti en Roma is een grote mate van zorg voor elkaar. Daarom willen de bewoners graag met elkaar op het woonwagencentrum Molenhof blijven wonen.
De gemeente Rijswijk en Vidomes werkten samen aan een integrale verbetering van de woonwagenlocatie Molenhof. Een uitbreiding van het aantal standplaatsen is aangegrepen om de algehele leefbaarheid en kwaliteit van het gebied te verbeteren.

De woonwagens en de inrichting zijn aangepast aan alle normen en eisen die gelden voor een moderne woonwijk, maar die ook aansluit bij de cultuur en de identiteit van de huidige bewoners.