Chemisch onkruid bestrijden in Rijswijk verleden tijd

Straten voetpaden, fietspaden worden niet meer met chemische middelen onkruidvrij gemaakt. Dat is wat de raadsleden dinsdag 8 december bespreken. Het levert een belangrijk bijdrage aan een betere woon- en werkomgeving, maar is wel wat duurder. Maar wat is geld als het om gezondheid gaat. Ook wordt gewerkt aan het voorkomen van onkruidgroei. Nu bestrijdt Rijswijk het onkruid op verharding door een chauffeur op een quad door de gemeente rijdt met een tank bestrijdingsmiddel.
Het college van B&W houdt wel vast aan het huidige kwaliteitsniveau. De kosten voor de onkruidbestrijding nemen toe omdat de methode wijzigt. De kosten voor onkruidbestrijding zijn nu € 51.000 per jaar. Die kosten nemen toe tot € 265.000 per jaar omdat de bestrijding langer duurt en er meer ronden voor de bestrijding worden gemaakt.

Ook ligt het brandstofverbruik hoger door grotere machines. In de begroting is voor 2016 en 2017 een bedrag van € 265.000 opgenomen. Vanaf 2018 is dat € 100.000. Ingezet wordt op het voorkomen van onkruidgroei door bij aanleg en herinrichting eisen mee te geven ten aanzien van onkruidgroei.

De nieuwe bestrijdingsmethode is zichtbaar voor inwoners, omdat meer ronden worden gemaakt en er naar verwachting grotere machines worden ingezet. Wanneer bekend is hoe de aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren, gaat de gemeente dat melden aan de Rijswijkers