Wethouder Bjorn Lugthart: Rijswijk kan gezonder

Overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken vormen het grootste risico voor de gezondheid in Rijswijk. De gemeente geeft daarom een extra impuls aan de verbetering van de volksgezondheid. Dat doet zij door maatschappelijke partijen in de stad uit te dagen om inwoners te stimuleren gezonder te leven. Door meer te bewegen, gezonder te eten, alcohol te minderen en te stoppen met roken. Hiervoor trekt de gemeente volgend jaar 200.000.00 euro uit. Hoe gezond Rijswijk is, blijkt uit de Gezondheidsmonitor, het onderzoek dat de GGD Haaglanden uitvoert voor de gemeenten in de regio Haaglanden. Op 26 november overhandigde Ton van Dijk, directeur GGD Haaglanden, de uitkomsten van de gezondheidsmonitor aan wethouder Björn Lugthart (Volksgezondheid).
De cijfers geven aan dat het over het algemeen goed gesteld is met de gezondheid van de Rijswijkse inwoner als dat weggezet wordt tegen het gemiddelde in Haaglanden. “Wel blijft een aantal gezondheidsrisico’s om de nodige aandacht vragen. De belangrijkste zijn overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken”, zegt wethouder Björn Lughart. “Rijswijk kan gezonder”.

Bijna de helft van de Rijswijkse inwoners heeft overgewicht. Voor de 19 t/m 64 jarigen is dat 46% en voor de 65- plussers 54%.

Overmatig alcoholgebruik komt voor bij 25 % van de 12 t/m 18 jarigen, 7% van de 19 t/m 64 jarigen en 9% van de 65 plussers.

In Rijswijk rookt 8% van de 12 t/m 18- jarigen, 23% van de 19% t/m 64 jarigen en 15% van de 65-plussers.

Impuls volksgezondheid
De gemeenteraad heeft in de begroting van 2016 € 200.000,- extra geraamd voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid in Rijswijk. Op 23 november is een eerste bijeenkomst geweest met maatschappelijke partijen om vorm te geven aan de impuls. Ook de sportverenigingen én de scholen worden gevraagd bij te dragen aan een gezondere leefstijl van de Rijswijkse inwoners.