B & W: SOR moet lokale omroep blijven

Het college van B & W stelt aan de gemeenteraad voor om een voorkeur uit te spreken voor de Stichting Omroep Rijswijk als lokale omroep voor de komende vijf jaar. Als de raad daarmee instemt, dan zal deze voorkeur kenbaar worden gemaakt bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat wijst eens in de vijf jaar zendtijd toe aan een lokale omroep. Aan de gemeenteraad wordt advies gevraagd of een kandidaat voor de zendmachtiging voldoende representativiteit heeft in de gemeente. Als er meer kandidaten voor de zendvergunning zijn, dan kan de gemeente tevens een voorkeur uitspreken voor een van de omroepen. Naast de SOR zijn er nog twee andere kandidaten die de zendmachtiging willen: Omroep Midvliet en Super FM.
B & W geven de voorkeur aan Omroep Rijswijk “gezien de bestaande lokale inbedding en het bereik van deze omroep binnen de Rijswijkse samenleving”.