Terugkomst pontje kost jaarlijks 145.000 euro

De gemeente Rijswijk onderzoekt of het mogelijk is het pontje over de Vliet terug te laten keren. Van het voorjaar is een proefvaart gehouden. De jaarlijkse exploitatiekosten, inclusief de afschrijving op de pontveren, is 145.000 euro.
Daarnaast zijn er éénmalige kosten voor aanleg en aanpassing van de walkant en de wachtruimte van 195.500 euro. Op de forum-vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 8 december staat het pontje op de agenda. In december 2012 kwam er een eind aan het fiets/voetveer in het Rijn-Schiekanaal. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat in nauw overleg met de omwonenden wordt gekeken of de terugkeer van het pontje wenselijk is en op welke voorwaarden.

De bedoeling is dar er tellingen worden gehouden naar de hoeveelheid fietsers op de Delftweg, de Broekmolenweg en het Jaagpad. Sinds het verdwijnen is de fietsbrug ‘De Oversteek’ bij de Huis te Hoornkade gekomen. De gebruikers van deze brug zullen worden ondervraagd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Volgens recente tellingen maken inmiddels 2.000 fietsers gebruik van de nieuwe fietsbrug.

Volgens de huidige regelgeving is het kanaal ter hoogte van de Pasgeldlaan en Broekmolenweg te smal voor een haakse oversteek zoals vroeger gebeurde, de pont zal mee moeten varen in vaarrichting, dat kost een langere vaartijd. Ook moet aan de walkant een ‘inkassing’ komen, Een uitsparing in de kadewand, zodat het vaartuig in ruststand buiten de vaarweg ligt. Hiervoor is alleen ruimte aan de kant van de Broekmolenweg. Hier zal ook de wachtruimte voor de schipper moeten komen. Overigens wordt in verband met de bedrijfszekerheid rekening gehouden met de aanschaf van twee pontveren ( 2 x 85.000 euro), die over 10 jaar worden afgeschreven.

Het bespreken op 8 december in het Forum en op 15 december in de gemeenteraad is eerste stap, vervolgens start er – als daar een meerderheid voor is – een uitgebreid proces, waarbij omwonenden en gebruikers nauw worden betrokken.