Boven Stedelijk Jongeren Platform schiet kwetsbare jongeren te hulp

De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg schieten jongeren te hulp die hun uitzicht op werk of scholing dreigen te verliezen. Daarvoor tekenden de wethouders Ingrid van Engelshoven (Den Haag), Nicole Dierdorp (Rijswijk) en Saskia Bruines (Leidschendam Voorburg) en directeuren van tien aangesloten organisaties donderdag 26 november voor een Boven Stedelijk Jongeren Platform (BSJP). Professionals kunnen bij het BSJP terecht als het ze niet lukt de jongeren binnen hun eigen netwerk te helpen. Het BSJP biedt professionals hulp via aangesloten experts, die zij kunnen benaderen via een smoelenboek. Deze experts geven advies en leggen verbindingen tussen organisaties, professionals. Daarmee wordt bereikt dat juist een kwetsbare groep jongeren, die vanaf hun 18e verjaardag worden geacht steeds zelfstandiger te zijn, goed geholpen kan worden.
Het doel van deze samenwerking is om domein-overstijgende problematiek beter aan te pakken, zodat de jongeren sneller en beter worden geholpen. Het BSJP is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Rijswijk, het ID-college, Impegno, Jeugdbescherming West, Jeugdformaat, Leger des Heils, Middin, Parnassia Groep, de Waag, ROC Mondriaan en Xtraplus (JIT).