Exploitatievergunning Haaglandia niet verleend

De gemeente Rijswijk heeft de nieuwe aanvraag voor de exploitatievergunning voor de voetbalvereniging Haaglandia niet verleend. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor Rijswijk is opgenomen dat horecabedrijven een exploitatievergunning nodig hebben. Dat geldt ook voor een clubhuis of kantine. De voetbalvereniging had een exploitatievergunning maar die is verlopen. Daarna moest opnieuw de vergunning bij de gemeente aangevraagd worden, dit is gebeurd. Daarnaast is ook een drank- en horecawetvergunning aangevraagd.Op deze vergunningen is de wet Bibob van toepassing (wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Dat betekent dat er onderzoek gedaan wordt naar de betrouwbaarheid en integriteit van de partij of persoon waarmee de gemeente zaken doet.

Op basis van de door Haaglandia ingediende stukken heeft de gemeente een advies gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit advies, in combinatie met het eigen onderzoek van de gemeente heeft ertoe geleid dat de vergunningen zijn geweigerd.
Voor het vergunningentraject volgt de gemeente de wettelijke procedures. De sportactiviteiten van de vereniging kunnen worden voortgezet. Voor wat betreft de financiële situatie van Haaglandia denkt de gemeente al geruime tijd mee met de voetbalvereniging. In gezamenlijkheid is gekeken hoe er, binnen bestaande regels, financiële afspraken gemaakt konden worden. Want uiteraard dient de voetbalvereniging ook aan de financiële verplichtingen te voldoen.