Totaalplan voor werk met alle partijen

‘Samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het UWV en de gemeente zijn noodzakelijk om werkgelegenheid naar Rijswijk te trekken. Dit moet terugkomen in het acquisitieplan voor de Plaspoelpolder, gericht op arbeidsintensieve organisaties met ook laagdrempelige arbeid naast hoog technologische bedrijven; maakindustrie naast dienstverlening en recreatie.” Aldus D’66 raadslid Martine Koopman. Zij stelde dit tijdens de raads-vergadering van dinsdag 24 november.
D66 Rijswijk stelde het belang van werkgelegenheid voorop D66 pleitte opnieuw voor vormen waarin wonen, werken en ‘maken’ op een betekenisvolle en duurzame manier samengaan. Dat is niet het simpelweg ‘omkatten’ van kantoorgebouwen maar vraagt om een actieve economische strategie van het College om bedrijvigheid naar Rijswijk te trekken voor bij-voorbeeld ondernemers die een werkplaats aan huis willen hebben.

D66 Rijswijk vindt dat ook voor het voorkomen en duurzaam bestrijden van armoede er hard moet worden ingezet op het aantrekken van werkgelegen-heid naar Rijswijk. Naast goed Onderwijs is werk de beste manier om armoede effectief te bestrijden.