Ongezonde Rijswijkers zijn ongelukkige Rijswijkers

Nederlanders met een gezonde leefstijl zijn tevredener met hun leven dan anderen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De Rijswijkse wethouder Björn Lugthart kreeg vanochtend, donderdag 26 november, de gezondheidsmonitor van Ton van Dijk, directeur GGD Haaglanden. De monitor geeft aan hoe het is gesteld met de gezondheid van onze Rijswijkse inwoners en is het vertrekpunt voor het gezondheidsbeleid van de gemeente “Het is een duidelijk rapport en geeft een goede basis voor ons gezondheidsbeleid dat we nu aan het samenstellen zijn. Ik ga het van het weekend doorlezen”, aldus de wethouder bij de overhandiging voor het Rijswijkse stadhuis. “Met dit rapport willen we de feitelijke en cijfermatige onderbouwing geven aan de gemeente voor het beleid dat zij maken”, vulde Ton van Dijk aan.
Björn Lugthart benadrukte dat hij erg blij is met het initiatief van de GGD. “We willen graag met alle partijen in het veld samenwerken. We spraken recent met huisartsen en fysiotherapeuten. Dat zijn de specialisten. Dat doen we ook bij bijvoorbeeld het armoedebeleid. Alleen door goed samen te werken kan je beleid maken dat aansluit bij de dagelijkse praktijk”,
Rokers zijn bijna 6 procent minder gelukkig en 7 procent minder tevreden met hun leven dan niet-rokers, aldus de cijfers van het CBS. Beweging draagt ook bij aan een geluksgevoel. Actieve mensen zijn gelukkiger en tevredener over hun leven en gezondheid. Opgeteld blijken mensen met matig overgewicht het gelukkigst met hun leven en gezondheid. Voor de ongelukkigen onder ons is overgewicht echter niet aan te raden, want voor de gezondheid is een normaal gewicht beter.

Mensen met ernstig overgewicht of een ongezonde levensstijl zijn minder gelukkig dan mensen die aan alle normen van een gezond leven voldoen. Van alle Nederlanders zegt bijna 90 procent gelukkig of tevreden te zijn. Voor rokers schommelt dit percentage echter tussen de 81 en 83 procent. Ook mensen met flink overgewicht zijn minder gelukkig dan gezonde mensen. Van hen is slechts tussen de 84 en 86 procent gelukkig of tevreden.