CDA Rijswijk komt op de koffie

CDA Rijswijk zet ‘keukentafelgesprekken’ in Rijswijk in. De formule van deze ‘keukentafelgesprekken’ is simpel: een gastheer of –vrouw nodigt wat vrienden of kennissen uit die graag een uurtje met de CDA fractie in gesprek willen. Ook sportclubs, scholen en bedrijven en instellingen kunnen de fractie uitnodigen om te bespreken waar zij in de parktijk tegen aanlopen of om te laten zien hoe hun club of vereniging in praktijk functioneert. Tijdens het keukentafelgesprek komt de fractie de keuzes toelichten die zijn gemaakt in het politieke proces. Maar bovenal willen de fractieleden graag luisteren naar wat de bewoners en instellingen bezighoudt. Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar maken zij zich zorgen over? Zo houdt de fractie een goed beeld van alles wat er leeft in Rijswijk en dit draagt weer bij tot een goede oordeelsvorming over het te voeren beleid.
Aanmelden voor het keukentafelgesprek kan via: johannabesteman@gmail.com