Rijswijk wil inwoners kansen bieden

Kansen voor jong en oud. Kansen voor Rijswijkse inwoners die in armoede leven en voor inwoners zonder werk. Afgelopen dinsdag heeft wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen) de Rijswijkse gemeenteraad voorgesteld hoe de gemeente wil omgaan met de bestrijding van armoede en het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van werk. De gemeenteraad heeft hiermee unaniem ingestemd. Armoedebestrijding Op het gebied van de armoedebestrijding zet Rijswijk in op kinderen en ouderen. Armoede is de oorzaak dat juist deze groepen niet mee kunnen doen aan activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zet de gemeente diverse maatregelen in om de financiële positie van mensen te verbeteren. Zo verruimt de gemeente de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor ondersteunende regelingen. Deze gaat van 110% naar 130% van het minimum inkomen. Daarnaast kunnen Rijswijkse inwoners met een laag inkomen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de Wmo compenseren. Met de Ooievaarspas, de kortingspas voor minima, kunnen kinderen gratis en volwassenen met korting meedoen aan sport- en culturele activiteiten.

Schoolspullenpas
De Schoolspullenpas is onderdeel van het Rijswijkse kindpakket. Met de pas kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen schoolspullen aanschaffen. Kinderen moeten optimaal mee kunnen doen op school. Dit vergroot hun kans op een beter leven. Wethouder Lugthart: “Ieder kind moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om gelijkwaardig mee te doen op school. Ook kinderen die opgroeien in een huishouden waar weinig geld is of waar schulden zijn. Met de schoolspullenpas bieden we alle kinderen dezelfde kansen.”
Armoedepact
Veel waardering heeft de gemeente voor de grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, hulpverleners, scholen, liefdadigheidsinstellingen en belangenorganisaties. De gemeente gaat de krachten van al deze organisaties bundelen om zo samen op te trekken in de bestrijding van armoede. De partijen sluiten samen een armoedepact.

Werk vinden
Kansen vergroten voor werkzoekende Rijswijkers is de ambitie als het gaat om werk. Betaald of vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste voorwaarden om mee te doen in de samenleving en om uit de armoede en sociaal isolement te komen. De gemeente wil mensen beter in staat te stellen zelf werk te vinden. Wethouder Lugthart: “Wij willen voor inwoners de weg naar werk verkleinen. Ook bieden we kansen aan kwetsbare werkzoekenden. Werkgevers zijn daarbij de sleutel tot succes. De werkgever moet centraal staan.”

Lokaal sociaal akkoord
De gemeente zoekt de samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder lokale werkgevers en maatschappelijke partners in Rijswijk. De gemeente wil werkgevers aansporen om mensen met een uitkering in dienst te nemen. Hierover gaat wethouder Lugthart samen met werkgevers goede afspraken maken in een zogenoemd Lokaal
Sociaal Akkoord.

Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Speciale aandacht is er voor mensen met een arbeidsbeperking of een langere afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente wil samen met werkgevers mogelijkheden creëren om deze mensen in het bedrijfsleven aan de slag te laten gaan. De gemeente gaat zelf als werkgever het goede voorbeeld geven. Wethouder Lugthart: “Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen het gemeentelijk bedrijf en we gaan ondernemers stimuleren hetzelfde te doen”. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt met minder risico aan te nemen, bijvoorbeeld door compensatie in de loonkosten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.