Kritisch kijken naar ombouw van kantoren

Het college van B & W van Rijswijk is niet van plan om alle voorstellen voor het ombouwen van leegstaande kantoren klakkeloos te honoreren. Wethouder Van Hemert (VVD) zegde dinsdagavond de gemeenteraad toe, steeds kritisch te onderzoeken of dat op een bepaalde plek wel wenselijk is. Zo zal de Plaspoelpolder zonder meer een werklocatie blijven. De wethouder stelde daarmee raadsleden gerust die hierover hun zorgen hadden geuit tijdens de behandeling van de zogenaamde Woonvisie. Diverse fracties gaven tijdens de raadsvergadering aan dat het al snel problemen oplevert als mensen gaan wonen in de nabijheid van bedrijven en op plekken die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn.
De fractie van de PvdA diende tijdens het debat over de Woonvisie een amendement in waarin het college werd opgeroepen om in RijswijkBuiten tenminste 10% sociale woningen te bouwen.

Wethouder Van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk) voelde niets voor het opnemen van zulke percentages in de Woonvisie. Hij wees erop dat de woningcorporaties tegenwoordig te weinig geld hebben voor het bouwen van sociale woningen. Het is volgens hem effectiever om de corporaties te stimuleren om de bestaande sociale woningen te verbeteren. Ook is het goed als er een betere doorstroming naar wat duurdere huizen tot stand komt, omdat er dan weer sociale huizen beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen.

Het amendement van de PvdA kreeg geen steun van de andere raadsfracties. Daarom stemde de PvdA uiteindelijk als enige tegen de Woonvisie.