Gemeente verhaalt schade oudejaarsnacht op daders

Bij de oudejaarsviering worden alleen vuren toegestaan in vuurkorven, vuurmanden en oliedrums Tegen overige vuren zal handhavend worden opgetreden. In Rijswijk wordt geen centrale vuurwerkshow georganiseerd en er worden geen vuurwerkvrije plekken/zones aangewezen.
Bij het beperken van de vuurwerkoverlast worden behalve politie ook gemeentelijk handhavers ingezet. Nieuw dit jaar is dat de schade wordt zo veel mogelijk verhaald op de daders. Morgenavond , dinsdag 23 november, gaan de raadsleden in de gemeenteraadsvergadering hierover een beslissing nemen.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de kosten van schade (exclusief personele inzet) tijdens de jaarwisseling 2014/2015 voor de gemeente ruim € 21.005.– bedroeg. Dit bedrag was exclusief de kosten van Politie, Brandweer en Avalex. Het schadebedrag was ten opzichte van 2013/2014 met € 2.319,– toegenomen. Naast het zo prettig en veilig laten verlopen van de jaarwisseling is de aanpak ook gericht op het verminderen van de schade.

Het afgelopen jaar was de grootste kostenpost vuurschade aan de bestrating (€11.400,–). Daarop volgde de schade aan prullenbakken (€ 3.900,–). Ingezet gaat worden op het verhalen van schade aan de daders. Deze jaarwisseling is afsteken van vuurwerk toegestaan van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.