Amateurspalet maakt illustratie nieuwjaarsreceptie gemeente

Op woensdag 6 januari 2016 is de nieuwjaarsborrel van de gemeente Rijswijk in de Rijswijkse Schouwburg met een expositie door leden van Amateurspalet met als thema: ‘de Glans van Rijswijk’. Zondagmiddag 8 november 2015 heeft een jury het schilderij uitgezocht, dat wordt afgebeeld op de uitnodiging en het programmaboekje voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De jury bestond uit vier leden: twee vertegenwoordigers van de gemeente, een vertegenwoordiger van TRIAS en van het Rijswijks Jeugdtheater.Na een rondleiding in het atelier van Amateurspalet en nadat de deelnemers zich in de hal hadden teruggetrokken, kregen de juryleden de ruimte om in alle rust de opgestelde werken te bekijken. Na een aantal rondes langs de werken kon voorzichtig een begin worden gemaakt met het aanwijzen van schilderijen, die pasten bij de gelegenheid.

Gezocht werd naar een schilderij: niet al te voor de hand liggend maar toch herkenbaar, sfeervol, algemeen van kleur en in het teken van het onderwerp.
Hiervoor kwamen ten slotte drie schilderijen in aanmerking met als uiteindelijke winnaar “Winteravond in de Herenstraat” van Elze Siegerist.

Van veel andere werken maakte de gemeente foto’s. Deze werken zullen in de toekomst eventueel voor andere doeleinden worden gebruikt. De jury had veel waardering voor de makers en de kwaliteit van de schilderijen. Het maakte het voor hen moeilijk de werken te selecteren.

Op 6 januari 2016 bent u uitgenodigd het winnende schilderij en de vele andere mooie werken te komen bekijken tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de Rijswijkse Schouwburg.