Drukkerij krijgt dubbele parkeerplek in Blekerslaan

In de Blekerslaan is een drukkerij, die wordt bevoorraad door vrachtwagens. Deze auto’s zijn te groot voor de gewone parkeerplekken. De gemeente wil de drukkerij daarom een dubbele parkeerplek toewijzen.
In de directe omgeving van de drukkerij zijn overdag vrije parkeerplaatsen. Daarom wijst de gemeente twee parkeerplaatsen van 9.00 tot 17.00 uur aan voor het laden en lossen. De parkeerplaatsen zijn buiten werktijden voor omwonenden en bezoekers van het gebied beschikbaar.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.