Belanghebbenden Rijswijk waren in AZC Katwijk

Vandaag, donderdag 20 november brachten vertegenwoordigers van Rijswijkse belangengroepen, zoals sportverenigingen, kerken en bewonersverenigingen, samen met leden van het college van B&W een bezoek aan het AZC in Katwijk. Daar kregen de aanwezigen een uitgebreide toelichting van het COA van de locatiemanager en een rondleiding in het AZC. Het doel was om een goed beeld te krijgen over hoe een AZC er uitziet en werkt. Dat doel is bereikt. Het bezoek maakte veel duidelijk over het AZC en over de werkwijze van het COA.
Het COA besteedt vooral aandacht aan de zelfredzaamheid van de bewoners van het AZC en bereidt hen voor op een actieve rol in de samenleving vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning hebben. Het COA omschrijft de bewoners van het AZC in Katwijk als mensen die vooral gezien willen worden als mens.

Het COA vindt initiatieven en activiteiten die vanuit de lokale samenleving komen mede daarom erg belangrijk. In Katwijk zijn bijvoorbeeld de kerken erg actief in het organiseren van de begeleiding van asielzoekers in de lokale samenleving. Er worden ook verder veel activiteiten georganiseerd zoals de voetbalvereniging die de kinderen mee laat voetballen of een vrouwengroep die vrouwelijke asielzoekers leert breien voor de winter.