SP in actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft. Het plan houdt in dat arme huishoudens vanaf 2017 ruim 280 euro per jaar moeten gaan betalen.
De SP gaat een ultieme poging doen om dit plan van tafel te krijgen door een demonstratie voor de vergadering van het Hoogheemraadschap is donderdag 19 november om 13:00 uur. Phoenixstraat 32 in Delft SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Veel mensen komen nu al honderden Euro’s tekort om hun vaste lasten te betalen. Met dit besluit wil het Hoogheemraadschap de mensen in de regio kennelijk laten verzuipen. Ik roep de leden van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap op deze onverantwoorde stap niet te zetten!”

De vergadering van het Hoogheemraadschap is donderdag 19 november om 13:00. De SP zal samen met mensen die getroffen worden door dit plan demonstreren. SP wethouders Björn Lugthart (Rijswijk) en Arnout Hoekstra (Vlaardingen) zijn ook aanwezig en zullen namens hun gemeenten inspreken in de vergadering.

Geen voordeel voor Hoogheemraadschap
Delfland is al jaren het duurste waterschap van Nederland en heeft een enorme schuld, maar deze maatregel levert geen financieel voordeel op. Het is enkel een herverdeling. “Dat maakt het compleet onlogisch om dit te doen,” stelt Lugthart. “De enige reden die ik kan bedenken is om te kunnen zeggen dat je de tarieven gemiddeld met een paar euro hebt verlaagd.”

Ook gemeenten op kosten gejaagd
“De incassokosten zullen enorm stijgen en ook het aantal oninbare facturen zal toenemen omdat mensen dit simpelweg niet kunnen betalen,” vult Arnout Hoekstra aan. “De deurwaarderskantoren gaan gouden tijden tegemoet.” De belastinginning wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van gemeenten en hoogheemraadschap. Daardoor zullen gemeenten niet alleen te maken krijgen met meer hulpvragen van gezinnen in armoede, maar ook geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten.
Gemeenten en woningbouwcorporaties genegeerd
Begin september gingen de wethouders sociale zaken al in gesprek met het Hoogheemraadschap. De wethouders waren verontwaardigd over de voorgenomen afschaffing van de kwijtschelding. Ook de verenigde woningbouwcorporaties in Haaglanden hebben het Hoogheemraadschap “met klem” verzocht af te zien van dit plan omdat het onmogelijk zou worden de vaste lasten voor minima betaalbaar te houden. Maar het Hoogheemraadschap lijkt het voorgenomen besluit tegen alle adviezen in door te willen zetten en honderden gezinnen de schulden in te jagen.

Armoedebeleid
Als het Hoogheemraadschap dit doorzet worden in 1 klap alle inspanningen van gemeenten, woningbouwverenigingen, stichting leergeld,
de budgetcoaches, de schuldhulpmaatjes en diverse andere initiatieven om mensen met een laag inkomen de eindjes aan elkaar te laten knopen ongedaan gemaakt.

Actie
Daarom zal de SP aanstaande donderdag aanwezig zijn bij de verenigde vergadering van Delfland en een ultieme poging doen om dit asociale plan van tafel te krijgen.
De vergadering van het Hoogheemraadschap is donderdag 19 november om 13:00, in het Gemeenlandshuis Delft, Phoenixstraat 32. Kom ook! We
verzamelen om 12:30.