Mogelijk jongeren en starters in oude belastingkantoor

Veel jongeren wonen nog thuis, maar zouden graag op zichzelf wonen. Voor een betaalbare eigen woning zijn lange wachtlijsten. Wethouder Ronald Van der Meij sluit niet uit dat het oude belastingkantoor bij winkelcentrum In de Bogaard wordt verbouwd voor jongeren en starters, met een gedeelde keuken en toilet.
Net als bij studentenhuisvesting. “Ik verwacht wel dat daarvoor interesse is bij investeerders,” aldus de wethouder.