Rijswijk wil een armoedepact

Het Rijswijkse gemeentebestuur wil dat alle kinderen kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes, en dat dit niet wordt belemmerd door financiële problemen in het gezin. Daarnaast wil het college van B & W dat alle inwoners van Rijswijk kunnen meedoen aan de samenleving, ongeacht hun inkomen. Die ambities zijn opgenomen in de Kadernota Armoedebeleid, die eind deze maand in de gemeenteraad wordt besproken. Wethouder Björn Lugthart (sociale zaken) wil een armoedepact sluiten met alle organisaties die zich in Rijswijk bezighouden met het bestrijden van armoede. Dit armoedepact moet leiden tot een gezamenlijk actieprogramma, dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van armoede.

B & W willen aan inwoners die beneden het sociaal minimum leven vooral ondersteuning in natura geven, en geen financiële bijdrage zoals de categoriale bijstand. Voorzieningen in natura zijn effectiever, omdat we worden besteed aan het doel waar ze voor bestemd zijn, aldus de kadernota. Bij een geldelijke ondersteuning is dat lang niet altijd het geval.

Kindpakket

Onderdeel van de ondersteuning in natura is het zogenaamde Kindpakket, dat dit jaar voor het eerst was samengesteld voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een huishouden dat moet rondkomen van minder dan 130% van het sociale minimum. De samenstelling van dit kindpakket moet er voor zorgen dat het kind gewoon kan meedoen en niet buiten de boot valt in vergelijking met klasgenoten of vriendjes en vriendinnetjes.

Een ander voorbeeld van ondersteuning in natura is de collectieve aanvullende zorgverzekering voor mensen die onder het sociaal minimum leven. In de komende jaren wordt die collectieve verzekering voortgezet. De bijdrage van de gemeente gaat dan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, en de doelgroep krijgt daar dan een aanvullende verzekering voor terug. De gemeente gaat verder onderzoeken of voor deze doelgroep het verplichte eigen risico geheel of gedeeltelijk kan worden gecompenseerd.

Voorlichting

Naast de directe armoedebestrijding wil de gemeente meer doen aan voorlichting. Dat is ook nodig, omdat er nog steeds veel mensen zijn die niet van beschikbare voorzieningen gebruik maken, omdat ze denken dat ze daar geen recht op hebben.

Het armoedebeleid van de gemeente richt zich niet alleen op Rijswijkers met financiële problemen, maar ook op de zogenaamde sociale armoede. Niet mee kunnen doen in de maatschappij kan immers ook andere oorzaken hebben. De gemeente en de maatschappelijke partners moeten ook een rol spelen om mensen te ondersteunen die in een sociaal isolement verkeren.

In totaal heeft de gemeente voor 2016 een bedrag van bijna 4 miljoen euro beschikbaar voor het armoede- en schuldenbeleid. Het grootste deel daarvan (41%) gaat op aan bijzondere bijstand, leenbijstand en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.