Invaliden in Den Haag beter uit dan in Rijswijk

Kom je thuis van het verpleeghuis waar je man is opgenomen, wil je de auto neerzetten op je invalidenplek, staat er een vreemde auto op. Politie gebeld of ze de auto niet kunnen laten wegslepen zoals ook in Den Haag gebeurt. Wat hoor je dan: Mevrouw dan mag niet in Rijswijk! Onze APV staat dat niet toe, die van Den Haag wel. Woon je in de Haagse Oudemanstraat dan heb je geluk, woon je 10 meter verder in de Steenlaan, dan heb je pech als invalide. Wij hebben het geluk dat we leven in een beschaafd land. In onze maatschappij kan iedereen meedoen, ook minder validen die minder mobiel zijn. Die hebben het vaak al moeilijk genoeg. Maar als dan als Rijswijker met je invalidenauto’tje wil parkeren bij winkelcentrum In de Bogaard en er staat er een ‘gewone’ auto op de invaliden parkeerplek dan heb je pech. De politie geeft wel een bekeuring, maar de auto mag niet worden weggesleept. In Den Haag maken ze hiermee wel korte metten met dit soort misstanden, daar gaat zo’n auto in de takels. Rechtsongelijkheid eerste klas.
We leven in een rechtstaat. Dat betekent dat wetten worden goedgekeurd in de Tweede en Eerste Kamer. Een onafhankelijke rechter beoordeelt vervolgens of wordt gehandeld volgens de wet. Maar dan hebben we nog een apart soort ‘wetten’. Dat zijn regels die de gemeente zet in haar Algemene Plaatstelijke Verordening. Daarin is ze vrij als het maar niet in strijd is met de landelijke wetten. Deze APV is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente, en die vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen.

In zo’n APV staan regels voor het parkeren van onder andere auto’s, fietsen en boten, regels voor het aanplakken van biljetten, regels voor het organiseren van evenementen, een verbod op het hinderlijk drinken van alcoholische dranken, voorschriften omtrent seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels, massagesalons en dergelijke. Verbod op het bij zich hebben van inbrekerswerktuigen, een verbod om op de weg drugs te verhandelen. In probleembuurten kan de gemeente via de APV een samenscholingsverbod uitvaardigen. Enkele gemeenten hebben een vloekverbod in de APV opgenomen zoals Staphorst
Kortom, tijd voor Rijswijk om haar APV tegen het licht te houden. Donderdag 19 november is er een speciale Forumvergadering van de Rijswijkse Gemeenteraad op het Politiebureau over veiligheid en leefbaarheid. Een goed moment om eens samen met de politie te kijken wat er verbeterd kan worden voor de Rijswijkers.