Rijswijk komt met Erespeld en Jeugdlintje

Veel Rijswijkers maken zich verdienstelijk voor de gemeente, zeker nu er zoveel vrijwilligers actief zijn, daarom komt de gemeente Rijswijk, wanneer de gemeenteraad hiermee akkoord gaat met nieuwe onderscheidingen. De Erespeld en het Jeugdlintje. De gemeente Rijswijk kent één gemeentelijke onderscheiding: het Ereburgerschap. In de afgelopen decennia zijn enkele inwoners benoemd tot ereburger. Jaarlijks reikt de gemeente de Vrijwilligers- en de Sportprijzen uit. Om een betere spreiding van ereblijken in alle geledingen van de samenleving te bereiken, wordt voorgesteld het huidige stelsel uit te breiden met twee nieuwe onderscheidingen, t.w. de Erespeld en het Jeugdlintje.
De wens werd uitgesproken om in de bestaande regeling enkele veranderingen aan te brengen. Door middel van ereblijken kan het gemeentebestuur zijn erkentelijkheid tonen aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rijswijkse bevolking.