Fundering grond AZC zit knap diep

Het ging snel met de sloop van de voormalige TH. De foto toont dat er nog veel fundering onder het maaiveld zit. Die moet eerst helemaal weg worden gehaald. Naar verwachting zullen in het eerste kwartaal van 2016 de eerste vluchtelingen in dit tijdelijke asielzoekerscentrum (AZC) aan de Lange Kleiweg komen. De tijdelijke units komen hier voor een periode van drie tot vijf jaar en bieden onderdak aan zo’n 500 asielzoekers.(foto Hilbie Eskes)