Wilhelminapark wordt stadspark zoals Vondelpark

De gemeenteraad houdt zich dinsdag 17 november bezig met het Wilhelminapark. Dat wordt een echt levendig stadspark, vergelijkbaar met het Rotterdamse Kralingse Bos en het Vondelpark in Amsterdam.
Een plek om te wandelen, fietsen, joggen, varen, zwemmen, kanoën, eten, drinken en met voorzieningen zoals horeca, wifi, een speelbos. Als het klaar is zijn we wel € 4.300.000 verder, een bedrag dat grotendeels van subsidies moet komen. Volgens goed gebruik van de gemeente Rijswijk worden er twee of drie avonden georganiseerd voor bewoners van onder meer de Muziekbuurt, RijswijkBuiten en de Drassige Driehoek en andere belanghebbenden zoals de fietsersbond maar ook Rijswijkse sportverenigingen, scholen en speeltuinverenigingen. Aan de hand van presentaties worden vervolgens de mogelijkheden voor het Wilhelminapark verkend.

Het spoor vormt nu een grote barrière in RijswijkBuiten. Een fietstunnel ter hoogte van het Wilhelminapark maakt het park een knooppunt in regionale fietsroutes met horeca als rustpunt. De fietstunnel onder het spoor en de verbinding naar de Lange Kleiweg is een ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk. In het oosten sluit de tunnel aan op de Zwethroute. Deze route sluit via het Wilhelminapark en de Molenwetering aan op het recreatiegebied de Wollebrand in de gemeente Westland. In het westen sluit de fietstunnel aan op de sterfietsroute over de Lange Kleiweg richting Delft of Den Haag. Het is de ambitie om deze route door te trekken via een verbinding met het Jaagpad en een oversteek over de Vliet naar de VINEX-locatie Ypenburg.

Met de bouw van RijswijkBuiten en de betere bereikbaarheid vanuit de omgeving ontstaat een draagvlak voor een commercieel uit te baten horecagelegenheid. Combinaties met een MICE (Meetings, Incentives, Conferences en Events), bezoekerscentrum, een educatief centrum (in combinatie met de „blokhut‟) of andere passende functies zijn denkbaar. voorhanden te zijn.