Henny van der Horst: Ik ben jaar lang genegeerd

Het conflict binnen de fractie van Gemeentebelangen Rijswijk, dat bijna een jaar geleden leidde tot het opstappen van boegbeeld en oprichter Henny van der Horst, werd deze week flink opgerakeld door opmerkingen van CDA-leider Mateman in de Rijswijkse gemeenteraad. Die wilde weten wat er destijds in de fractie is voorgevallen. Mateman noemde het merkwaardig dat een partij die zo voor openheid is, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen niet aan de burgers duidelijk had gemaakt dat er grote interne strubbelingen waren. Fractieleider Idzard Fischer wilde daar niet op ingaan. Hij meldde over het conflict met Van der Horst alleen dat hij “altijd de samenwerking had gezocht”. Henny van der Horst, sinds eind vorig jaar met een eenmanszetel in de gemeenteraad, reageerde als door een wesp gestoken. “Er was geen samenwerking, alles gebeurde achter mijn rug om!”Ook in het tv-interview na afloop van de begrotingsvergadering, dat donderdagavond door Omroep Rijswijk werd uitgezonden, reageerde Van der Horst ongemeen fel. “De heer Fischer moet zijn ogen uit zijn hoofd schamen, dat durf ik hier zo te zeggen. Ik heb het twee jaar voor me gehouden, ik heb het college niet willen beschadigen, maar ik heb tien maanden naast hen gezeten terwijl ze me negeerden. Vanaf een jaar voor de verkiezingen zijn ze me gaan boycotten en alles achter mijn rug om gaan doen.”

Onderhandelingen

Een feit is dat Van der Horst pas opstapte nadat de verkiezingen ruim achter de rug waren. Zij was, als leider van de grootste partij in de gemeenteraad, Gemeentebelangen Rijswijk, degene die de onderhandelingen voerde voor de samenstelling van het college van B & W. Om dat proces niet te verstoren wilde ze weinig over het conflict, dat toen dus intern al volop woedde, naar buiten brengen. “Ik wilde eigenlijk pas openheid van zaken geven aan het eind van deze raadsperiode, als ik zou stoppen als raadslid. Maar omdat er nu in de raad naar werd gevraagd kan ik er niet meer over zwijgen.”
Over de manier waarop naar haar zeggen met haar is omgegaan in de fractie is ze merkbaar verbitterd geraakt. “Het is absoluut een leugen dat ze met me wilden samenwerken. Ik ben echt maandenlang genegeerd.”

Ups en downs

Idzard Fischer reageert geprikkeld na de opmerkingen en de uitspraken van Van der Horst in het tv-interview. “Tegen leugens en bedrog kun je je niet verdedigen. Haar opmerkingen bevreemden me ook. We hebben tot aan de verkiezingen met ups en downs met elkaar samengewerkt. Die ups en downs heb je nu eenmaal altijd in organisaties. Zeker tot december was er niets aan de hand. We hebben zelfs na de verkiezingen samen nog champagne gedronken op de uitslag. Natuurlijk hebben we er wel wat dingen gespeeld, maar we zijn altijd van zins geweest om dat achter ons te laten en samen verder te gaan.”
Komt er ooit nog iets van ontspanning tussen Henny van der Horst en de plaatselijke partij die ze destijds zelf groot heeft gemaakt? Fischer is er zeker van dat dat niet meer lukt. En ook van der Horst ziet daar geen enkele basis voor. “Oh, geen sprake van!”