Geen extra geld voor ouderenzorg

De eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Om oudere Rijswijkers uit hun isolement te halen, vroegen de fracties van PvdA en CDA dinsdagavond om hiervoor een extra bedrag van 250.000 euro vrij te maken. Dit voorstel kreeg echter geen meerderheid in de gemeenteraad. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2016 en de jaren daarna dienden PvdA en CDA een wijzigingsvoorstel in om 250.000 extra voor de ouderenzorg uit te trekken. De fracties wilden hiervoor twee ton weghalen uit het onderhoud van welzijnsgebouwen en een halve ton uit de post onvoorzien.Wethouder Dierdorp (Financiën) voelde weinig voor het plan. “U wilt geld weghalen bij het onderhoud van gebouwen, maar u geeft niet aan welke gebouwen u dan wilt laten verpauperen.” Ook betoogde de wethouder dat er in de begroting al extra geld voor de ouderenzorg is opgenomen.
Weliswaar vonden verschillende andere raadsfracties het voorstel van de beide oppositiepartijen ‘een sympathiek idee’, maar het wijzigingsvoorstel werd uiteindelijk toch met een ruime meerderheid verworpen.