Lokale lasten niet meer automatisch verhogen

Het college van B & W gaat onderzoeken of de lokale lasten voor de jaren na 2016 kunnen worden bevroren. Tot nu toe worden de gemeentelijke woonlasten automatisch verhoogd met de te verwachten inflatie. Wethouder Dierdorp (Financiën) gaat hiervoor alternatieven uitwerken. Tot het uitwerken van alternatieven voor de jaarlijkse verhoging was dinsdagavond in de tweede termijn van de begrotingsraad opgeroepen door fractieleider Sterk van de VVD. Hij betoogde dat er in Rijswijk op veel posten vaak aanmerkelijke meevallers zijn, maar de burgers profiteren daar niet van. Ook vindt hij dat een automatische verhoging van belastingen en gemeentelijke uitgaven niet stimuleert tot behoedzaamheid.De motie die Sterk tijdens het debat had ingediend werd door het college overgenomen. De motie hoefde daarom aan het eind van de avond niet meer in stemming te worden gebracht.