Werk en onderwijs beste weg uit armoede en schulden

Jongeren, ouderen, vrouwen, mensen met een achterstand hebben moeite om aan het werk te komen. De Haagse Wethouder Rabin Baldewsingh ziet hierin een structureel probleem. Mensen raken hun eigenwaarde kwijt, krijgen schulden. Hij zegt: ,,Armoedebestrijding is één van de grootste uitdagingen van ons college. Armoede kan gezinnen ontwrichten. Werk en onderwijs blijven de beste weg uit armoede en schulden”. “Daarom hebben wij een 10.000 banenplan en pakken we de jeugdwerkloosheid aan. In Den Haag hebben we daarom armoedebeleid dat activerend is waar het kan en bescherming biedt waar het moet.”
Zijn Rijswijkse PvdA-collega Wil van Nunen sprak vorige week in de gemeenteraad van Rijswijk over een ‘1.000 banen plan voor Rijswijk’. “We investeren in Rijswijk, als stad waar werk is voor iedereen. Of je nu jong bent of oud, hoger opgeleid of lager opgeleid. Er is extra aandacht voor jeugdwerkloosheid, mensen die in de bijstand zitten en voor de begeleiding van mensen met de grootste afstand van de arbeidsmarkt naar werk. Dit is wat ik versta onder sociaal beleid”, stelt zij. ”De jeugdwerkloosheid wordt door scholing en loopbaanbegeleiding effectief aangepakt en kwetsbare jongeren krijgen meer ondersteuning op maat.”

Ze wil dat mensen uit de bijstand komen, er trajecten komen om mensen met de grootste afstand van de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en hulp te bieden.
Bedrijven willen graag mensen aannemen, maar zien vaak belemmeringen. “Wij pleiten voor goed overleg met bedrijven, om zo via stageplekken en begeleiding mensen nog effectiever op de arbeidsmarkt te krijgen. Daarin kan de gemeente het voortouw door het goede voorbeeld te geven. Daar heeft iedereen baat bij.”