Nieuwe Rijswijkse Sporthal in oud Rijswijk

Rijswijk heeft drie sporthallen. De Schilp in nieuw Rijswijk, De Marimbahal tussen oud en nieuw Rijswijk in en de Van Zweedenhal in oud Rijswijk. De komende periode verdwijnen de Van Zweedenhal met de bouw van de nieuwe bredeschool en de Marimbahal die niet meer voldoet aan de huidige eisen. De vraag is waar de nieuwe sporthal komt.
Het meest voor de hand is in oud Rijswijk. Dan is er in oud zoals als in nieuw Rijswijk een sporthal. Al zo’n tien jaar staan de sporthallen De Marimbahal en de Van Zweedenhal ter discussie. In hun opzet voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. De vraag is waar een nieuwe sporthal moet komen. Zoveel mensen zoveel wensen. In Rijswijk Buiten, want daar wonen straks 10.000 nieuwe Rijswijkers, maar dat is vlakbij Delft. Bij De Bogaard op de parkeerplaats tussen de beide banen van de Beatrixlaan, aan de Lange Kleiweg, aan de Van Vredenburchweg waar eens een golf oefenbaan zou komen of in de Hoekpolder, waar meer sportclubs zijn.

Geografisch gezien zou een nieuwe sporthal in oud Rijswijk moeten komen omdat nieuw Rijswijk De Schilp al heeft. De komende tijd zal duidelijk worden waar de nieuwe sporthal gaan verschijnen.