Vrienden maken …kun je leren

Dit najaar kan men in Rijswijk de kosteloze training ‘Vrienden maken kun je leren ‘ volgen. Deze training wordt gegeven door Indigo Preventie in samenwerking met Welzijn Rijswijk. De training is bedoeld voor mensen van 20 jaar en ouder die geen stevige vriendenkring (meer) hebben en actief willen onderzoeken wat zij zelf kunnen doen om vriendschap in het dagelijks leven te (her)vinden. Sommigen mensen willen meer mensen/vrienden leren kennen, anderen willen hun contacten verdiepen.
De training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na 2 maanden. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn onder meer: ideeën over vriendschap, zelfvertrouwen, je manier van denken, waardering voor jezelf, communicatie en aanpak-gedrag. Oefenen (géén rollenspelen) neemt een belangrijke plaats in.
Elke deelnemer sluit de training af met een persoonlijk plan van aanpak.

Cursusdata: 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december.
Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Deelname is gratis.
Locatie: Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 22 86 BA Rijswijk
Meer informatie: Welzijn Rijswijk: Lisette Elgershuizen 070 7579202
Aanmelden: Indigo Preventie: 088 3571060 / Lies Nolden: 06 220 90 371