Nationale identiteit onder druk van kleine minderheid

Zoals in heel Nederland, kwam ook tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Rijswijk, de ‘pietendiscussie’ een de orde. Het meest uitgesproken was de fractie van het CDA. Zij vinden het ontoelaatbaar dat de ‘onze nationale identiteit door een kleine minderheid onder druk wordt gezet’. Volgens het CDA kan het niet zo zijn dat schoolbesturen, ambtenaren of kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zich mengen in deze discussie.