Mark Rutte bezoekt COA in Rijswijk

Minister-President Mark Rutte heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in Rijswijk. Hij plaatste er een bericht over op Facebook, met een foto erbij van zijn ontmoeting met de medewerkers.’Door de medewerkers van het COA worden bergen werk verzet om de asielinstroom in goede banen te leiden. Zij stropen de mouwen op om goede opvang te realiseren’, schrijft Rutte op zijn Facebook-pagina. ‘Rechtvaardig, sober en van tijdelijke aard. In anderhalf jaar tijd werden er meer dan 40 nieuwe locaties geopend, reguliere locaties en noodopvanglocaties, en steeg de bezetting van 14.000 naar 41.000 personen. Nederland pleegt extra inzet op alle onderdelen van het asielproces, zowel de registratie en de opvang van asielzoekers, als het behandelen van asielaanvragen. Morgen bezoek ik de mensen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag, een andere belangrijke schakel in de vreemdelingenketen, die druk bezig zijn met de beoordeling van asielaanvragen’, aldus Rutte.