Samen werken aan de toekomst van Rijswijk

‘Maak meer budget vrij voor onze inwoners in het sociaal domein’ bepleit de PvdA in de Begrotingsraad. Zorg voor meer initiatieven om wijkzorg dichtbij mensen mogelijk te maken. Ook moet actiever ingezet worden om ouderen in de eigen buurt elkaar en anderen te laten ontmoeten, juist dichtbij huis. Eenzaamheid is immers een groot probleem voor veel ouderen en moet bestreden worden. Daarnaast wil de fractie dat er meer budget vrijgemaakt wordt voor professionele ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers verrichten in Rijswijk omgerekend voor 5 miljoen Euro aan werk. Dat is meer dan we in Rijswijk aan onderwijs uitgeven. In de praktijk blijkt dat er steeds meer behoefte is aan professionele ondersteuning van mantelzorgers.
De PvdA zal volgende week bekend maken in een motie waar ze financiële dekking voor haar plannen wil halen. Fractievoorzitter Wil van Nunen: ‘Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze inwoners, en dan vooral in onze kwetsbare groepen zoals jongeren en volwassenen zonder werk en aan onze vele ouderen.’

Natuurlijk wil de PvdA meer werk maken van werk.
Wil van Nunen: ‘In Den Haag heeft de wethouder van Sociale Zaken een 10.000 banenplan gelanceerd, o.a. door straatvegers in vaste dienst te nemen en meer jongeren (stagiaires) perspectief op werk te bieden. Wij willen dat de SP-wethouder Bjørn Lugthart een ‘1000-banenplan voor Rijswijk’ opstelt, waarbij de gemeente zelf als werkgever het goede voorbeeld geeft.’ Tot verbijstering van de PvdA gaf de SP-wethouder aan dat ‘banen creëren niet een taak van de gemeentelijke overheid is en hij dat niet gaat doen’. De PvdA komt daar volgende week op terug.