Mogelijk einde aan proeven op Rijswijkse apen

Bij het BPRC aan de Lange Kleiweg in Rijswijk worden dierproeven gedaan op apen. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil uitvindingen stimuleren die dierproeven overbodig maken. Dat staat in een brief van de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Ze steunt het idee van een denktank voor de oprichting van een Fonds proefdiervrije innovaties. Ze gaat overleggen met diverse betrokkenen, schrijft ze. Dijksma wil de aanloopkosten voor het fonds betalen. In een documentaire heeft het BPRC laten weten dat ze op zoek zijn naar een manier om medicijnen te testen zonder dierproeven. Regelmatig staan er demonstranten voor het apencentrum in Rijswijk.
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische zaken) wil dat er alleen nog dierproeven plaatsvinden als er echt geen alternatief is. Nieuwe technologie biedt volgens haar nieuwe mogelijkheden die de dierproef kunnen vervangen, zo staat in het plan van aanpak dat de bewindsvrouw vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. ”Iedere dierproef die wij overbodig kunnen maken, telt”, aldus Dijksma, die wil dat kennis over de nieuwe mogelijkheden beter wordt gedeeld en toegepast.

Dijksma: ”Samen met onderzoekers en dierenwelzijnsorganisaties gaan wij alle kennis en mogelijkheden ten volle benutten om zo onnodig dierenleed te besparen.” Ook in de opleidingen van onderzoekers en wetenschappers zal meer aandacht worden besteed aan alternatieven voor dierproeven.
Een van de dingen die Dijksma wil aanpakken is pijnbestrijding. Zo wil ze de zogenoemde teenknip bij proefmuizen afschaffen. De teenknip houdt in dat bij muizen voor de zevende dag na de geboorte een teentje wordt afgeknipt ter identificatie. Er moeten wel goede alternatieve identificatiemethoden zijn, schrijft Dijksma in haar plan.

Dijksma wil verder af van de snelle toename van het overschot aan dieren dat wel wordt gefokt om dienst te doen als proefdier, maar niet wordt gebruikt in experimenten en wordt gedood. Inmiddels gaat dat om ruim 525.000 dieren, vooral vissen en muizen, aldus het ministerie van Economische Zaken.