Rijswijkers letten op elkaar met de Telefooncirkel

Veel, vaak oudere, Rijswijkers wonen alleen. Dat gaat over het algemeen goed tot er wat gebeurt. Je kan ziek worden of vallen. Wat dan. Daarvoor zijn er nu de telefooncirkels in Rijswijk. Dagelijks bellen deze mensen elkaar. Iedere dag weet men hoe het met u gaat. Voor informatie bel Jules Hirs van Welzijn Rijswijk, telefoon: 070 – 757 92 12 of mail: jules.hirs@welzijn-rijswijk.nl De telefooncirkel bestaat uit maximaal 10 personen en heeft een belangrijke controlefunctie. Iedere ochtend om ca. 08.30 uur wordt de persoon die bovenaan de lijst staat gebeld door een vrijwilliger van Welzijn Rijswijk. Deze deelnemer neemt vervolgens contact op met persoon 2 op de lijst en persoon 2 belt weer naar de volgende. De laatste deelnemer belt tenslotte naar de vrijwilliger en de cirkel is rond!
Als één van de deelnemers de telefoon niet opneemt, wordt dit gemeld aan de vrijwilliger. Deze belt één van de sleuteladressen (iemand die een huissleutel heeft), die dan een kijkje gaat nemen op het betreffende adres. Dit betekent dus eenmaal in de 24 uur controle.
Er wordt vooraf een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. U dient minimaal 2 personen aan te geven die uw huissleutel hebben. Om praktische redenen moeten die wel in de buurt wonen. Indien u ’s-ochtends vroeg niet thuis kunt zijn (bijv. i.v.m. vakantie), dan moet dit vooraf aan de vrijwilliger worden gemeld.
Deelname aan de Telefoonlijn kost niets. U betaalt alleen uw eigen telefoongesprekken.