Natuurvriendelijke toekomst voor Martin Campslaan

Het openbaar gebied achter de woonblokken Martin Campslaan 2 t/m 557 wordt grondig aangepakt. Vanaf 16 november wordt daarmee begonnen. De waterpartij die officieel een onderdeel is van een hoofdwatergang van het Hoogheemraadschap van Delfland zal straks totaal zijn veranderd. Door natuurvriendelijke oevers krijgt het gebied een duurzame/ milieuvriendelijke aanpak. De huidige hardhouten beschoeiingen maken plaats voor een geleidelijke overgang van oever naar water. Zo is er meer ruimte voor planten en dieren en verbetert op den duur de waterkwaliteit.
Behalve het water, het groen en de vervanging van de lichtmasten met LED armaturen wordt ook de bestrating van het achterpad vernieuwd. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor het einde van dit jaar afgerond.