Een Meet & Greet bij de burgemeester

Wat doen je als je dochter zegt dat ze een Meet & Greet heeft geregeld bij de burgemeester en ook een rondleiding door het stadhuis? Dan ga je op maandagochtend in je nette kleren naar het stadhuis. Kom je daar, is daar opeens alle familie. Dan valt het kwartje. Uit handen van burgemeester Michel Bezuijen, kreeg ze maandagochtend 26 oktober een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw De Knegt-Kulker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vindt plaats in de trouwzaal van het Stadhuis, Bogaardplein 15. Mevrouw A.M.C.C. de Knegt-Kulker is sinds 1976 als vrijwilliger actief. Daarvoor bracht ze al elke avond eten bij de bejaarde buurvrouw. Ze begon als vrijwilliger bij de schooltuinen. Gaf hier les aan kinderen van de basisschool en verrichtte diverse hand- en spandiensten.
Verder was en is mevrouw De Knegt- Kulker vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Rijswijk. Ze is actief bij de maaltijdvoorziening. Deze maaltijdvoorziening is bedoeld voor ouderen vanaf 55 jaar en voor mensen met een functiebeperking. Mevrouw De Knegt-Kulker zorgt voor het verwerken van de aanvragen en het indelen van de ritten. Daarvoor onderhoudt ze contacten met het kantoor, de keukens die het eten verzorgen en de chauffeurs. Daarnaast is mevrouw De Knegt-Kulker sinds 2010 lid van de Ballotage Commissie van Volkstuinvereniging Johanna Park te Den Haag en sinds kort ook bestuurslid van deze vereniging.

Haar kinderen nam ze in het verleden een dag in de week mee naar het vrijwilligerswerk. “Je inzetten voor een ander, dat is een vanzelfsprekendheid”, vertelt ze.