Rijswijk wil naar één boom per inwoner

Rijswijk heeft het imago van een groene woon- en werkstad in Haaglanden. Maar ook de cijfers onderschrijven het imago. Door de parken, de boomrijke lanen en de combinatie van wijk/buurtgroen en binnentuinen ervaren ook de burgers Rijswijk als een groene stad. Rijswijk heeft een groenvisie waar alles in staat op groengebied. Zo ook dat er nu 0,8 boom is per inwoner en dat dit moet groeien naar één boom. Er is een goede balans is een gemeente wanneer er – volgens het landelijk richtgetal – 75 m2 openbaar groen per woning op een afstand van minder dan 500 meter van de woning is. Vanzelfsprekend scoren de gemeente buiten de Randstad het beste. Rijswijk heeft met 77 m2 groen per woning een goede score. Om dat te houden moet wel bij alle nieuwbouw hierbij rekening worden gehouden.
Bomen zijn belangrijk in de groenstructuur van een stad omdat bomen belangrijk bijdragen aan een aantrekkelijk en gezond leefklimaat. Het aantal bomen verschilt erg per gemeente. Het landelijk gemiddelde is 1,2 boom per inwoner. Arnhem, met veel bosrijke parkgebieden scoort goed met 7 bomen per inwoner. Dronten brengt het tot 0,5 en Amsterdam – met haar vondelpark – tot 0,6.

Rijswijk heeft 32.000 bomen, dat is dus zo’n 0,8 boom per inwoner. Het is de ambitie van Rijswijk (volgens het groenbeleidsplan) in de toekomst naar één boom per inwoner te groeien.