Rijswijkse Stoomhoutzagerij ‘ Clarissa Maria’

Wie tot 1979 van Rijswijk langs de Vliet naar Delft ging, kwam halverwege langs de houtzagerij. In een soort haventje naast de houten zagerij lagen grote boomstammen in het water. Veel activiteit in de zagerij waren er al jaren niet meer. Langzaam maar zeker had het verval ingezet. Nu resten ons alleen nog de foto’s. In 1730 werd aan de Vliet tussen Rijswijk en Delft de snuifwindmolen ‘Het Fortuin’ opgericht, waar tabak tot snuifpoeder werd vermalen. Eind negentiende eeuw ging de molen over op de productie van tras (gemalen tufsteen). In 1891 moest de molen wijken voor de verbreding van de Vliet.
De molen werd herbouwd als houtzaagmolen onder de naam ‘Clarissa Maria’.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden ambachtelijke houtzagerijen gemechaniseerd. Windhoutzaagmolens werden omgebouwd tot stoomhoutzagerijen, zoals de ‘Clarissa Maria’. De opkomst van de spoorwegen zorgde voor een grote vraag naar spoorbielzen. De mijnen hadden hout nodig voor het stutten van mijngangen en de vraag naar verpakkingsmateriaal, zoals houten kisten, steeg.

In 1902 kocht de familie Visbach de houtzaagmolen. In 1911 werd de molen gedeeltelijk afgebroken en kwam er een gasmotor. In 1965 werd de houtzagerij gesloten. Na jarenlange leegstand werd de zagerij in 1979 gesloopt voor de aanleg van de Zoomseweg.

Onderdelen van de machines, waaronder de gasmotor, werden overgedragen aan de Vereniging De Zaansche Molen om te gebruiken bij de restauratie van zaagmolen Weltevreden even ten oosten van de dorpskern van Krimpen aan de IJssel. Helaas is deze molen op 8 december 2008 afgebrand en zijn de onderdelen weggeschonken. De IJsselsteentjes van de Clarissa Maria zijn gebruikt voor de restauratie van korenmolen De Regt in Nieuw Lekkerland.