Energieke hulp gezocht in Bomenbuurt en Oud Rijswijk

De gemeente en het Energieloket zijn op zoek naar bewoners uit de Bomenbuurt en Oud Rijswijk om het projectteam te komen versterken. Wilt u meepraten over de maatregelen waarvoor offertes aangevraagd moeten worden en meebeslissen over de keuze van de bedrijven, meld u aan via duurzaamrijswijk@rijswijk.nl. Het projectteam komt twee of drie keer bijeen om te praten over de te kiezen maatregelen, eisen aan de maatregelen en aan de bedrijven en de selectie van het bedrijf (of bedrijven).