Rijswijkse Ministerbuurt krijgt nieuwe putdeksels

Er was een beetje achterstallig onderhoud wat betreft onze riolen. Maar nu pakt de gemeente het voortvarend aan. Dan kunnen we er weer 50 jaar tegenaan.
Als onderdeel van deze grote rioolrenovatie in de Ministerbuurt vervangt de gemeente van eind oktober tot half november de putkoppen in de Ministerbuurt Oost en West . Later zal hetzelfde gebeuren in de Ministerbuurt Noord. Per dag vervangen ze ongeveer 4 putkoppen. Tijdens de werkzaamheden is er enigzins sprake van verkeershinder en stellen ze tijdelijke parkeerverboden in vlakbij de putten. Gedurende de dag sluiten ze korte stukken straat tijdelijk af voor autoverkeer. Aan het einde van elke werkdag is de straat weer open.

Een putkop is een betonnen frame met een stevige metalen deksel. De deksel kan als het nodig is, verwijderd worden om de buizen te reinigen en te inspecteren. De oude deksels roesten vooral aan de onderzijde door de riooldampen. Ook kunnen deze in de loop van de tijd gaan klepperen.