Geen OZB voor huurders van winkel of kantoor

Als de gemeenteraad er mee instemt, dan hoeven huurders van winkelpanden en kantoren vanaf volgend jaar geen onroerendezaakbelasting meer te betalen. Alleen de eigenaren van deze panden betalen dan nog OZB. Rijswijk heeft met deze maatregel een primeur in Nederland. De maatregel betekent een flinke lastenverlichting voor de gebruikers van dit onroerend goed. Het college van B & W wil de middenstand daarmee een steuntje in de rug geven. Ook is de maatregel bedoeld als een prikkel voor eigenaren van leegstaande panden en kantoren. Zij betalen volgens dit plan juist méér.Rijswijk is de eerste gemeente in Nederland waar zo’n nultarief voor huurders van winkels en kantoren wordt ingevoerd.