Markering bij bomenkap voorkomt verrassingen

Markeer elke boom waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, zodat inwoners zien welke bomen mogelijk gaan verdwijnen. Met dit voorstel wil GroenLinks voorkomen dat Rijswijkers onaangenaam verrast worden doordat een boom in hun omgeving ineens is omgekapt. Omgevingsvergunningen, waaronder de kapvergunningen vallen, worden nu gepubliceerd in Rijswijk RegelRecht op de website van de gemeente en in Groot Rijswijk. Er zijn maar weinig mensen die dat elke week lezen, met als gevolg dat omwonenden kunnen worden verrast door een plots gekapte boom. Het aanbrengen van een markering met bijv. de tekst ‘Voor deze boom is een kapvergunning aangevraagd’ op de boom kan dit voorkomen.
Bomen en groen maken Rijswijk aangenamer voor mens en dier, geven verkoeling en dragen bij aan het oplossen van de wateropgave en klimaatproblemen van de stad. Het markeren van te kappen bomen geeft de buurt de gelegenheid om met de aanvrager in overleg te treden en de boom misschien nog te redden.