Veiligheid in de wijk is niet alleen zaak van politie

BuurtPreventie: Er gebeurt overal wel “iets” waar niémand blij mee is, zoals fietsdiefstallen, vernielingen, diefstal van auto’s en auto-inbraken, woning-inbraken, etc. De politie is niet in staat om overal en altijd alles in de gaten te houden. Daarom is het een goede zaak dat bewoners hun steentje willen bijdragen aan de “Veiligheid en Leefbaarheid” in hun eigen woonomgeving. Overal in Nederland sloegen vele wijkbewoners de handen al ineen en vormden buurtpreventie-teams (BPT’s) Met een mooi woord heet dit “Burgerparticipatie”, ofwel inwoners nemen zélf ook deel aan het nemen van verantwoordelijkheid.
Gemeenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor Veiligheid, daarom roepen zij dus op tot en coördineren zij “BurgerParticipatie”. Begin 2015 zijn door de gemeente in Rijswijk twee wijken geselecteerd waaruit de meeste aanmeldingen van bewoners binnenkwamen. Daar gingen vervolgens pilots van start. Eén in Oud-Rijswijk/Bomenbuurt/Rembrandtkwartier en één in Te Werve (Rijswijk-Midden).
In Steenvoorde-Zuid zijn de “buurtcoaches van AMAL” op dit gebied al langere tijd actief (top!), nu hebben zij ook de status van een BuurtPreventieTeam.

De gevormde BPT’s worden ondersteund met materiaal door de Gemeente en hebben regelmatig contact met de politie en met de wijkagent van de desbetreffende wijk. Verdachte omstandigheden melden zij rechtstreeks aan bureau Rijswijk.
Problemen en storingen aan bijvoorbeeld straatmeubilair, openbare verlichting of overvolle vuilcontainers melden zij in het kader van “leefbaarheid” rechtstreeks aan de Gemeente. Zij zijn dus écht extra ogen en oren voor de politie en gemeente.

De bestaande BPT’s “surveilleren” enkele avonden per week een paar uur in hun gebied, dit meestal in teams van 2 à 3 mensen. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van het beschikbare aantal “buurt-preventen” en hun beschikbare tijd. Uitbreiding van de teams door nieuwe vrijwilligers gebeurt gelukkig regelmatig. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

Wilt u ook meedoen aan BuurtPreventie, neem dan contact op met de Gemeente. (via tel.nr 14070 of kijk op www.rijswijk.nl)