Bijeenkomst met zes experts over toekomst Rijswijk

De gemeente Rijswijk bouwt aan een nieuwe Stadsvisie Rijswijk 2030 voor de komende 15 jaar. Daarbij betrekken ze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Op 27 juni was de stadsbijeenkomst RijsWIJk2030 met 270 deelnemers. Op 26 oktober zetten ze een volgende stap met zes experts met ieder een eigen specialiteit. Die gaan in gesprek met elkaar over de inbreng van de inwoners , organisaties, bedrijven en de gemeente zelf. Tijdens de bijeenkomst van 27 juni gingen de aanwezigen met elkaar op zoek naar de kracht van Rijswijk en onze wensbeelden voor de toekomst. De opbrengst van de stadsbijeenkomst is te vinden op het online platform www.rijswijk2030.nl. Vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar de rode draad uit alle opbrengsten. De gemeente zoekt antwoorden op vragen als: Waar is Rijswijk goed in? Wat vinden we belangrijk voor de toekomst?
Op 26 oktober komen zes experts met ieder een eigen specialiteit. De experts helpen de gemeente bij het vinden van de rode draad uit alle informatie en het maken van keuzes voor de pijlers waarop we onze Stadsvisie bouwen. Deze openbare expertbijeenkomst vindt plaats in het Rijswijks Lyceum tussen 19:45 en 22:30 uur, met een inloop vanaf 19:30 uur.

Wilt u aanwezig zijn bij deze expertbijeenkomst? Wees er snel bij want er is een beperkt aantal plekken. Kijk op www.rijswijk.nl