Raadsleden ontvangen brieven naar aanleiding van Asielzoekerscentrum

Eind van deze middag liet een aantal raadsleden aan burgemeester Bezuijen weten dat zij een intimiderende brief hadden ontvangen waarin wordt gerefereerd aan het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel voor het Asielzoekerscentrum in Rijswijk.Burgemeester Bezuijen laat weten dit zeer hoog op te nemen. Het is volstrekt onacceptabel wanneer raadsleden in de democratische uitoefening van hun functie gehinderd worden. De zaak wordt op dit moment onderzocht door politie en justitie. In het belang van dit onderzoek worden er op dit moment dan ook geen verdere uitspraken gedaan.