Alle doorgaande fietspaden in Rijswijk asfalteren

Het laatste jaar zijn delen van de fietspaden Generaal Spoorlaan, Lindelaan en Beatrixlaan al geasfalteerd. Het is de bedoeling dit in 2016 verder voort te zetten. Aangezien hier meer partijen zijn, naast de gemeente die voor de financiering moeten zorgen zoals de provincie, kost dat even tijd. Maar het is beleid om alle doorgaande fietspaden, zoals ook het laatste stuk van de Lange Kleiweg en de Beatrixlaan te asfalteren.