Diverse afsluitingen Wippolderlaan (N211) bij Wateringen

Tot maandag 19 oktober 2015 zijn er meerdere afsluitingen van de Wippolderlaan, die loopt van de A4 (afslag Den Haag-zuid) tot de Erasmusweg in Den Haag. De provincie Zuid-Holland vervangt in die periode onder meer het wegdek. Ook worden vier kruisingen op de Wippolderlaan uitgebreid met extra rijstroken om de huidige verkeersstroom af te wikkelen. Het verkeer moet rekening houden met afsluitingen en omleidingen tijdens de werkzaamheden. De bedrijven blijven bereikbaar.
Waarom deze afsluitingen en omleidingen?
In de toekomst wordt de N211 grootschalig aangepast om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. De weg voldoet echter niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en groot onderhoud is tussentijds noodzakelijk om de verkeersveiligheid op peil te houden.

Tweede weekendafsluiting
Vrijdag 9 oktober 2015 20.00 uur tot maandag 12 oktober 2015 05.30 uur. Werkzaamheden op het weggedeelte van de kruising Wippolderlaan/Veilingroute tot de kruising Wippolderlaan/Laan van Wateringse Veld én begin van Laan van Wateringse Veld.

Omleidingen
Richting A4.
Vanaf Wippolderlaan via de Erasmusweg, Prinses Beatrixlaan en A4 óf via Veilingroute, Burg. Elsenweg, N223, Burg. Crezeelaan, Burg. Van der Goeslaan en Woudseweg.
Richting Den Haag-zuid en Hoek van Holland.
Vanaf Delft/Rijswijk via de A4, Prinses Beatrixlaan en Erasmusweg óf via de Woudseweg, Burg. Van der Goeslaan, Burg. Crezeelaan, N223, Burg. Elsenweg en Nieuweweg.

Meer afsluitingen
• Derde weekendafsluiting van vrijdag 16 oktober 2015 20.00 uur tot maandag 19 oktober 2015 05.30 uur.