‘Durf te experimenteren, geef ruimte aan nieuwe dynamiek’

Maak aan de rand van de Plaspoelpolder woninggebouw, stop de winst van deze projecten in een pot en saneer daar de kansloze gebouwen van. Zorg voor huisvesting voor Delftse studenten en richt gebouwen in, waar afgestudeerde studenten een bedrijf kunnen beginnen. Straks mogen er geen vrachtwagens meer de steden in, dus maak een regionaal distributiecentrum waar van vrachtwagens, zo van de A4, overgeladen wordt in kleinere – elektrische – bestelauto’s. Wat geen kansen voor die Plaspoelpolder… Vandaag had de eerste van drie sessies plaats in het kader van het samen maken van een toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Ondernemers, eigenaren van gebouwen, bewoners, allemaal hadden ze gehoor gegeven aan de uitnodiging van de wethouders René van Hemert en Ronald van der Meij. En wat gebeurt er als je belanghebbenden in groepen met elkaar laat nadenken over kansen, ja dan gaat het hard. Dan blijkt er eigenlijk heel veel mogelijk. Je moet alleen wel beginnen én je moet samenwerken.Het bedrijventerrein Plaspoelpolder is ontstaan in 1953. Destijds was het heel modern met alleen bedrijven zoals Menken, Agfa, het APN, het Europees Octrooibureau, Shell en Securitas. Inmiddels zijn we wel dik zestig jaar verder. Er zijn niet alleen meer terreinen in de regio gekomen, maar ook de vraag veranderde. Nu staan er bijvoorbeeld heel veel grote gebouwen leeg. Maar ook is er een deel van de leegstaande gebouwen zo slechts, dat het wel nooit meer zal worden gebruikt.
De bijeenkomst had plaats, u raadt het al, in één van de grote leegstaande gebouwen in de Plaspoelpolder. Een prachtig gebouw, de telefoon aansluiten en je kan morgen beginnen. Alleen er melden zich geen nieuwe huurders. De Plaspoelpolder maakt een grote verandering door. Om gebruik te maken van alle kansen moet er een breed gedragen toekomstvisie komen. Een visie met uitzicht op de toekomst en acties voor de korte termijn. Duidelijk is al wel, dat de Plaspoelpolder van morgen niet alleen traditionele bedrijven kent. Dat klopt ook want inmiddels is La Playa, een spectaculair indoor sportcentrum al actief , opent eind van het jaar Reptielenzoo Serpoo de deuren en komt Speelparadijs Mockeytown. Ook is aan de Treubstraat een flink wooncomplex gebouwd.
Dat vormde wel een uitdaging voor de acht werkgroepen. Ze hoefden zich niet te beperken. En dat gebeurde ook niet. Op dit moment krijgen studenten uit Delft huisvesting in een oud kantoorgebouw aan de Prinses Beatrixlaan. In Delft is immers een tekort aan woonruimte. Als die nu eens in de Plaspoelpolder woonruimte krijgen en je zorgt ook dat er gebouwen komen voor startende ondernemers, die ondersteund worden in bijvoorbeeld marketing en juridische zaken, dan hou je die afgestudeerde studenten vast.
Door krachten te bundelen kan je ook beroep doen op bestaande fondsen. Een deel van de OZB kan terugvloeien in een locatie gebonden fonds, waar saneringen van worden betaald. Lege kavels worden opnieuw bebouwd, en zo stijgt het image en de waarde van de Plaspoelpolder. In veel groepen klonk de kreet hefboom-effect. Als het één begint, volgt het ander. Ook het Bink-gebouw en Caballero in de Binkhorst waar jonge ZZP-ers ondernemen werden naar voren gebracht.
Aan het eind van de sessies kwam iedereen weer bij elkaar om terug te koppelen. Eindconclusie was ‘Laten we ons niet teveel laten terughouden door regels en procedures en alles wat niet kan, maar durf te ondernemen. De plaspoelpolder moet de ruimte krijgen voor nieuwe dynamiek’. In november en december volgden de andere twee sessies