Wethouder Nicole Dierdorp bezoekt opvangklas nieuwkomers

Kinderen die in Nederland komen en de taal niet spreken, kan je niet zomaar een Nederlandse schoolklas in sturen. Die moeten eerst de Nederlandse taal leren. Dat gebeurt in een speciale opvangklas waar de kinderen in een jaar de Nederlandse taal leren en daarna kunnen doorstromen naar een gewone groep. Op maandag 5 oktober brengt wethouder Nicole Dierdorp hier een werkbezoek. Vanaf dit schooljaar 2015/2016 is in samenwerking met Lucas Onderwijs in basisschool Kristal te Rijswijk een klas voor nieuwkomers gestart. Deze opvangklas heet inmiddels Wereldgroep Kristal en telt tien leerlingen.
Het uitgangspunt is dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen de Nederlandse taal leren. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar die nog geen Nederlands spreken, gaan naar deze Rijswijkse opvangklas voor nieuwkomers in basisschool Kristal. Kinderen leren in deze klas Nederlands. Na 1 jaar gaan de kinderen naar een gewone groep van deze basisschool.

Tijdens het werkbezoek vertellen de leerlingen van de Wereldgroep hoe hun lessen zijn, welke woorden ze al kennen en laten ze hun eigen klas aan de wethouder zien. Ook hun ouders zijn betrokken bij de school aan de Henri Dunantlaan.

Aan een dergelijke Wereldgroep is behoefte omdat het regulier basisonderwijs niet ingericht is op de onderwijsbehoefte van deze groep in het leren van de Nederlandse taal. Een gerichte taalaanpak vraagt veel van een leerkracht en een team. Dit betekent dat plaatsing in een reguliere groep zowel de nieuwkomers als de reeds geplaatste kinderen niet ten goede komt.